Edmond Bordeaux Székely

A kiválasztott tanításai

Ez a könyv a világhírű, arámi nyelven íródott Esszénus Béke Evangélium negyedik könyve: A Kiválasztott tanításai, amely a Vatikán Titkos Levéltárában talált ősi arámi kézirat egy másik része. Jézus és az esszénus közösség öregjeinek különlegesen szép szavai a remény és az inspiráció üzenetét hozzák el félrevezetett korunk eltévedt emberének. A könyv először 1981-ben lett publikálva, 44 évvel később, mint az első könyv angol nyelvű kiadása.

A kereszténység esszénus eredete

Kép: 

E könyv anyaga szélsőségesen radikális és kérlelhetetlenül forradalmi! Feladata kettős: Először bebizonyítani a hívőknek, hogy ennek a kereszténységnek, amit ők úgy védelmeznek, mint az emberiség üdvösségét, nincsen igazi, valós alapja, ezért nem érdemes védeni, és másodsorban mindezt bebizonyítani a hitetleneknek, akik úgy tekintik az egészet, mint valami gyökeréig rosszat. Akiknek a kereszténység elleni harca hasonló, a Don Qichote szélmalmok elleni harcához, melyeket ő rivális lovagoknak hitt. Napjaink világában a hívők fiktív értékeket védelmeznek, míg a nem hívők, egy fiktív ellenség ellen küzdenek. Másodszor, az írás feladata, hogy szolgáltassa az összes lehetséges történelmi, geológiai, régészeti, filológiai és szövegmagyarázati bizonyítékot, a minden oldalú igazság eléréséhez, hogy leleplezze az emberi történelem egyik legnagyobb csalását, és így véget vessen a hívők és nem hívők Don Qichotei harcának, amely hosszú évszázadok óta dühöng a világ minden részén.