Edmond Bordeaux Székely

Az esszénusok ismeretlen könyvei

A könyv az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangélium második könyve. Az eredeti arámi és héber nyelvből fordított gyönyörűen illusztrált könyv negyven év állhatatos munkásságának eredménye. Mindazokhoz szól, akik türelmesen vártak a huszadik század szellemi sivatagában az ígéret földjére, az első könyv folytatására. „Három út vezet az Igazsághoz. Az első a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi.”

A kereszténység esszénus eredete

Kép: 

E könyv anyaga szélsőségesen radikális és kérlelhetetlenül forradalmi! Feladata kettős: Először bebizonyítani a hívőknek, hogy ennek a kereszténységnek, amit ők úgy védelmeznek, mint az emberiség üdvösségét, nincsen igazi, valós alapja, ezért nem érdemes védeni, és másodsorban mindezt bebizonyítani a hitetleneknek, akik úgy tekintik az egészet, mint valami gyökeréig rosszat. Akiknek a kereszténység elleni harca hasonló, a Don Qichote szélmalmok elleni harcához, melyeket ő rivális lovagoknak hitt. Napjaink világában a hívők fiktív értékeket védelmeznek, míg a nem hívők, egy fiktív ellenség ellen küzdenek. Másodszor, az írás feladata, hogy szolgáltassa az összes lehetséges történelmi, geológiai, régészeti, filológiai és szövegmagyarázati bizonyítékot, a minden oldalú igazság eléréséhez, hogy leleplezze az emberi történelem egyik legnagyobb csalását, és így véget vessen a hívők és nem hívők Don Qichotei harcának, amely hosszú évszázadok óta dühöng a világ minden részén.