Edmond Bordeaux Székely

Ez az ősi arámi kézirat feltárja Jézusnak a Nap, levegő, víz és élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait, és fényt derít a korai kereszténység és az első és második századi esszénus közösségek értékrendjére és terminológiájára.

A kereszténység esszénus eredete

Kép: 

E könyv anyaga szélsőségesen radikális és kérlelhetetlenül forradalmi! Feladata kettős: Először bebizonyítani a hívőknek, hogy ennek a kereszténységnek, amit ők úgy védelmeznek, mint az emberiség üdvösségét, nincsen igazi, valós alapja, ezért nem érdemes védeni, és másodsorban mindezt bebizonyítani a hitetleneknek, akik úgy tekintik az egészet, mint valami gyökeréig rosszat. Akiknek a kereszténység elleni harca hasonló, a Don Qichote szélmalmok elleni harcához, melyeket ő rivális lovagoknak hitt. Napjaink világában a hívők fiktív értékeket védelmeznek, míg a nem hívők, egy fiktív ellenség ellen küzdenek. Másodszor, az írás feladata, hogy szolgáltassa az összes lehetséges történelmi, geológiai, régészeti, filológiai és szövegmagyarázati bizonyítékot, a minden oldalú igazság eléréséhez, hogy leleplezze az emberi történelem egyik legnagyobb csalását, és így véget vessen a hívők és nem hívők Don Qichotei harcának, amely hosszú évszázadok óta dühöng a világ minden részén.