Edmond Bordeaux Székely

Ez az ősi arámi kézirat feltárja Jézusnak a Nap, levegő, víz és élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait, és fényt derít a korai kereszténység és az első és második századi esszénus közösségek értékrendjére és terminológiájára.

KIADÓI KÖZLEMÉNY!

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Hatályos: 2015.07.16), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Hatályos: 2017.01.01.) 13. §-nak idevonatkozó szövege értelmében, a Living Earth – Élő Föld Kft által kiadott összes könyv és a Honlapunkon található minden anyag, könyvrészlet, előadás, olvasóink és vásárlóink hozzászólása, szerzői jogvédelem alatt áll!

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

2013. július 1-jén hatályba lépett, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Különös Részében nevesített bűncselekmények közül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági jogkörébe utalt bűncselekmények 

(A Btk. 384. § (1) a) szerint akkor beszélünk „Bitorlásról”, „ha valaki más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz;  (2) E § alkalmazásában szellemi alkotás: a) a szerzői jogi védelem alá tartozó irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotás,…”
Továbbá a „Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése a Btk. 385. § (1) (2) (3) (4) bekezdése értelmében, aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti…”)

A fentiek értelmében a Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül bármely könyvünk egészét vagy részleteit valamilyen módon (elektronikus- vagy mechanikus-szöveg, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját) történő feldolgozás, felhasználás és értékesítés (előadás, jegyzet, könyv, stb.) során súlyosan megsérti, azokkal szemben a jövőben, minden előzetes figyelmeztetés nélkül hatósági eljárást fogunk kezdeményezni!

2017-01-01.

Legnagyobb megdöbbenésünkre tapasztalnunk kellett, hogy megkérdezésünk és engedélyünk nélkül a Kiadónk által eddig publikált könyveink közül néhány illegálisan fönn van az interneten, ahonnan különböző honlapok, blogok, stb. szintén illegálisan, a saját témájukat megtámogatva töltögetik le, ajánlgatva a könyveket, hol ingyen, hol pénzért, különböző felhasználásra. Aztán van, aki csak E-könyvként teszi hozzáférhetővé, vagy más valaki a Tudományos Vegetarianizmus c. könyvünk egyik fejezetéből  készített előadásával évek óta fényezi magát a You-Tube-on, így szerezve magának óriási pacientúrát (több mint 56.000 látogató!).  Míg van olyan oldal is, ahol az előadó, a  Természetes és Egészséges Életmód c. könyvünkből összeollózott, és E. B. Székely nevével fémjelzett egynapos előadása keretén belül komoly anyagi bevételre tesz szert. Minden esetben a jogsértések évek óta folytatódnak!!!

A jogsértő oldalak működtetői egyetlen esetben sem kértek tőlünk engedélyt az illegális tevékenységükhöz, egyébként nem is adtunk volna. Néhány esetben Edmond Bordeaux Székely nevét még megemlítik, mintha a könyveket ő adta volna ki magyar nyelven, máshol még azt sem. Az illegálisan feltöltött oldalakon egyetlen esetben sincs megemlítve a forrás, vagyis a magyar fordító és kiadó neve és elérhetősége, miként sehol sem hivatkoznak a www.livingearth-elofold.hu honlapunkra, ahol a könyvekkel kapcsolatos minden információ megtalálható, és ahonnan még a könyveket is kedvezményes áron bárki meg tudja vásárolni, és ahova vagy 300 oldalnyi szöveget is föltettünk, hogy a téma iránt érdeklődök, jobban megértsék a könyvekben lévő tanítások lényegét.  
(jelenleg 24 komoly jogsértéssel van dolgunk!).

A Kiadónk munkáját, vagyis Edmond Bordeaux Székely könyveinek minél több honfitársainkhoz történő eljuttatását tisztességes módon, csak a www.livingearh-elofold.hu honlapunk minél nagyobb körben való terjesztésével, valamint a könyvek megvásárlásával tudják támogatni. Ezúton is hálásan köszönjük mindazok támogatását, akik megvették a könyveket, és ezzel nagyban hozzájárultak eddigi könyvkiadásunkhoz.

Nagyon kérem, hogy tartsák meg a téma tisztaságát, és ne menjenek bele az illegális kalózkodásokba, hozzátéve, hogy a kaloz oldalakkal még sok esetben letölthetik a vírusokat is! Egyébként, aki az illegálisan feltöltött könyveket letölti, az ugyanolyan törvénysértést követ el, mint az, aki feltöltötte! 

Az eddig általunk kiadott összes könyvet elérhető áron a honlapunkról is meg tudják rendelni, vagy megvásárolhatják azon könyvesboltokból, webáruházakból, amelyek tiszteséges úton terjesztik azokat. A Magyar Menedék könyvesbolttal a szerződési viszonyunk 2016 decemberétől megszünt, ezért kérem, hogy akik korábban tőlük szerezték be a könyveinket, azok vagy tőlünk, vagy más tisztességes úton terjesztő webáruházakból vegyék meg a könyveket, vagy a honlapunkon megjelölt könyvesboltoktól, valamint az országban lévő más települések könyvesboltjaiban is keressék a könyveket. Az Önök kezében van a további könyvkiadásunk sorsa!

Az illegális tevékenységnek köszönhetően, a Kiadónk kára sok tízmillió forintban mérhető, és addig nem tudunk új könyvet kiadni, amíg a jogsértéseket a megfelelő fórumokon helyre nem tesszük. A kortalan kutatása második könyve - A halál legyőzése, valamint A kereszténység esszénus eredete c. könyvek le vannak fordítva és kiadás előtt állnak, de a kiadónkat ért dúrva támadásoknak köszönhetően jelenleg ezek kiadásával nem tudunk foglalkozni.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

2017-03-01.
Dr. Szentesy Andrásné,
ügyvezető