Edmond Bordeaux Székely

Az esszénusok ismeretlen könyvei

A könyv az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangélium második könyve. Az eredeti arámi és héber nyelvből fordított gyönyörűen illusztrált könyv negyven év állhatatos munkásságának eredménye. Mindazokhoz szól, akik türelmesen vártak a huszadik század szellemi sivatagában az ígéret földjére, az első könyv folytatására. „Három út vezet az Igazsághoz. Az első a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi.”

Kulcs az összes Bibliaszöveg megértéséhez

TEREMTÉS: A természeti és kozmikus erők (törvények) örök, mindenoldalú és tökéletes együttműködése. 

EMBER: A levegő, a víz és a napenergiák közepette, megfelelő hőmérsékleten élő, a földnek Isten által kiválasztott és szeretett legmagasabb randű uralkodó faja (életformája). 

ISTEN (MENNYEI ATYA): Az Örök, legfelsőbb Élet-Óceán, a Cselekvés, a Bölcsesség és a Szeretet hármas egységében. 

ISTEN (MENNYEK) ORSZÁGA: A kozmikus törvények uralma alatt élő világegyetem. 

FÖLD (ANYA): Ahol a természeti törvények uralkodnak. Élet a Föld hőmérsékletén, a levegő, a víz és a napenergiák közepette. 

ISTEN GYERMEKEI: A kozmikus és a természeti törvényekkel összhangban lévő lények. 

ANGYALOK: A természeti és kozmikus erők. 

SÁTÁN: A betegségbe, a káoszba, és végül a halálba vezető rombolás, tudatlanság és önzés alsórendű gondolat- és érzésáramai. 

ÚJJÁSZÜLETÉS: A természeti és kozmikus törvények megértésének pillanata. 

ÖRÖK ÉLET: A természeti és kozmikus törvények, Isten és Ember általi tökéletes megvalósítása. 

POKOL: Rombolás, tudatlanság, önzés, betegség, káosz, és végül a halál. 

PURGATÓRIUM: A kozmikus és a természeti törvények elleni tettek jóvátétele. (Gyógyulás, harmónia, tökéletesedés). 

PARADICSOM: Isten gyermekeinek a kozmikus és természeti törvényekkel összhangban lévő birodalma. 

PRÓFÉTÁK: Akik Isten sugallatára tanítják az embereket, a társadalom kozmikus és természeti törvényekkel összhangban lévő átalakítására. 

VALLÁS, ORVOSTUDOMÁNY, CSILLAGÁSZAT, TUDOMÁNYOK, stb.: A kozmikus és természeti törvények egységes és teljes tanítása. 

GONDVISELÉS: Együttműködés Isten és ember között. 

BETEGSÉGEK: A természet büntetése a törvények megszegéséért. 

HALÁL: A természeti és kozmikus törvények sorozatos megszegésének végső következménye. 

IMA (KÖNYÖRGÉS): A felsőrendű sugárzások Örök Kozmikus Óceánjával való érintkezés keresése. 

BŰN: A természeti és kozmikus törvények megszegése. 

SZENT LÉLEK: A felsőrendű gondolatáramok Örök Kozmikus Óceánjából származó magasabb ismeret. 

ISTENI TÖRVÉNYEK: Kozmikus és természeti törvények. 

MEGVÁLTÁS: Az Örök Élet Törvényeinek megvalósítása, amely megvált a haláltól, a pokoltól, és a paradicsomba vezet. 

HIT: A kozmikus és természeti törvények belső átélése. 

MEGTÉRÉS: A természeti és kozmikus törvények szerinti új életmód elfogadása. 

ÉLET: A világegyetem összes (egyéni, földi és kozmikus) életformáinak dinamikus egysége és szolidaritása. 

GYÜLEKEZET (EGYHÁZ): Az összes jelenlévők együttesen Isten felé irányított gondolatáramainak dinamikus együttműködése. 

ÍRÁSTUDÓK, FARIZEUSOK TUDOMÁNYA: A korábbi generációk mindig torzabb és torzabb hagyományaira épülő dogmatikus és megkövesedett ismeret. 

IGAZSÁG: A magasabb gondolatáramok Örök Kozmikus Óceánjából fakadó dinamikus, felsőrendű, tökéletes ismeret. 

ÚR: A Cselekvés, a Bölcsesség, és a Szeretet kozmikus és természeti törvényeinek mindennapi gyakorlati megvalósítása. 

ÉDENKERT: Az emberiség Pleistocen-kori kataklizma előtti őshazája (Közép-Ázsia). 

ÁDÁM: Homo Sapiens Syivanus, a jelenlegi Homo Sapiens Faber természetes erdőlakó őse. 

ÖZÖNVÍZ: A Pleistocen-kori áradások. 

BŰNBEESÉS: A természeti és kozmikus törvények vízözön utáni elhagyása. (A húsevés és az öldöklés kezdete). 

FÉNY: Az igazság és annak tanítása. 

SÖTÉTSÉG: A hamis tudomány. 

IGE: Az igazság bizonyítéka. 

FA: Az ember és ismerete. 

GYÜMÖLCSÖK: Cselekedetek és eredmények. 

KERESZTELÉS VÍZZEL: Új életre való kiválasztás, a természeti erők és törvények által. (levegő, víz, nap) 

KERESZTELÉS SZENT LÉLEKKEL: Új életre való kiválasztás a kozmikus erők és törvények által. (Bölcsesség, Szeretet, Cselekedet) 

JÉZUS: Az emberben megnyilvánuló Isten. 
 
(E. B. Székely: KOZMIKUS EVANGÉLIUM – 1938.)

 

(E. B. Székely: Esszénus Béke Evangélium Első Könyv, Living Earth - Élő Föld Kft. 2008.)