Edmond Bordeaux Székely

Az Esszénus Közösség Elveszett Tekercsei

Az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól létezik egy csodálatos tanítás, amely alkalmazásában univerzális, és bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumer agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből való.

Szemelvények

„Mit mondhatnék az első kötetről: „Szokatlan kalandjaim az öt kontinensen a kortalan kutatásában”?

A „Biogenikus élet esszénus útja” első megjelenése óta évtizedek teltek el. Azok a problémák, melyeket Székely professzor könyvében említ, azóta még súlyosabb méreteket öltöttek, látszólag megoldhatatlan krízishelyzet elé állítva népeket, országokat. Hajlamosak vagyunk azt hinni, gondolni, hogy az emberiség fejlődése modern korunk megszületésével érte el csúcspontját.

Ez a könyv egyszerű, tiszta. Ősi bölcsességeket tartalmaz. A Forrás. Van-e kedve megtapasztalni? Van-e kedve figyelni rá, felfedezni a sokoldalú, és mindennapjainkban fontos, sőt egyre fontosabb útmutatásait a jó barátok, és a Mesterek segítségével? Gyakorlati tanácsokat kapunk, elsimítja háborgó lelkünket, rohanó gondolatainkat. Megállhatunk vele egy pillanatra. Csöndes, egyszerű, nagyon erős, bölcs és szeretettel teli simogató kéz az elképzelhetetlenül távoli múltból, ami mégis mindig itt van velünk. Egyre többen figyelnek rá, egyre többen kezdik felfedezni.

A természetes és egészséges életmód napjaink fő jelszava. Egyre nő a száma a bioboltoknak, az egészségvédő központoknak. A wellness iparággá nőtt. A testi-lelki egészség egyre fontosabb, a túlélés záloga. Ebben a könyvben egy minden eddiginél szélesebb körű, átfogó univerzális rendszert és szemléletet talál az olvasó. Edmond Bordeaux Székely professzor a tőle megszokott tudományos alapossággal tárja elénk az esszénus hagyományokat, olvashatunk az életmódjukról és a világlátásukról is. A kozmikus törvények ismeretével hogyan tudtak a sivatagból virágzó paradicsomi létet teremteni.