Edmond Bordeaux Székely

A kiválasztott tanításai

Ez a könyv a világhírű, arámi nyelven íródott Esszénus Béke Evangélium negyedik könyve: A Kiválasztott tanításai, amely a Vatikán Titkos Levéltárában talált ősi arámi kézirat egy másik része. Jézus és az esszénus közösség öregjeinek különlegesen szép szavai a remény és az inspiráció üzenetét hozzák el félrevezetett korunk eltévedt emberének. A könyv először 1981-ben lett publikálva, 44 évvel később, mint az első könyv angol nyelvű kiadása.

Szemelvények

A HÉTSZERES BÉKE

- Béke legyen veletek, mondta a Nagy Testvér, üdvözölvén a fiatalabbakat, akik összegyűltek a tanításra.
- Béke legyen veled, válaszolták a fiatalabbak és együtt sétáltak tovább a folyóparton. Mert ahogy lenni szokott, mindig a Nagy Testvér tanította a fiatalabbakat, hogy hogyan kell egyesülni a Föld Anya angyalaival: a Levegő, a Nap, a Víz, a föld, az Élet és az Öröm angyalaival, és ők ezt a Tanítást adták tovább.

A Vatikán Titkos Levéltára

"Hihetetlen módon, valahogy rátaláltam Monsignor Angelo Mercati, a Levéltárak Prefektusának külső irodájára, aki otthoni osztályfőnököm Magister Mondik gyerekkori barátja volt. Ő volt az, akinek a nálam lévő ajánlólevelet címezték, és úgy tartottam azt, mint egy talizmánt, amikor elhaladtam egy másik félelmetes kinézetű svájci testőr mellett, aki mozdulatlanul, teljes pompájában állt az ajtónál. Ajánlólevelem bizonyára kielégítette az őrséget, mert megengedték, hogy tovább menjek (Soha nem mulasztották el, hogy az engedélyemet ellenőrizzék, mielőtt a Levéltárakba levezető lépcsőkre léphettem, még azután sem, amikor már jól ismertek.).

A Karácsony jelentése

A Nagy Évforduló Esszénus jelentősége.
(A Leatherhed-i Nemzetközi Egészségügyi Oktatási Központban tartott előadás (Anglia)

Meg kell állapítani, hogy a Karácsony létezett a kereszténység előtt is. Ez, a Nap újjászületésének ősi pogány ünnepe volt. Az új kőkorszakban, ezt az évnek abban a periódusában ünnepelték, amit mi decembernek nevezünk. Valami nagyon fontos történt ebben az időben. A napok egyre hosszabbodtak, a Nap erői fokozatosan növekedtek, és az élet jelei kezdtek mindenhol megmutatkozni. Az élet megmozdult a földbe vetett magvakban, növényekben és fákban, s annak minden formája működni kezdett a földi élet legjelentősebb meghatározója, a Nap hatására. Ezt a tudást, már a történelem előtti időkben megfigyelték, és a papság átadta generációról generációra, majd apáról fiúra szállt.

(Útmutató megújúláshoz egészségben és betegségben)

A Böjtölés Esszénus Tudománya

"A böjtölés az emberiség legősibb gyógykezelési eljárása. Már ősapáink megfigyelték, hogy néhány napos böjt után a vitalitás és energia megújulása mutatkozik a szervezetben. A természet hasznosítja ezt, a kiválasztási funkciók felgyorsításának céljára, míg a szervezet csodálatos gazdasága profitál abból a pihenésből, amit az emésztő funkcióknak, valamint a szervezet lelassult tevékenységének köszönhet – ami a böjtölésből ered – úgy, hogy a test tisztátalanságait minden úton eltávolítja.

Amelyek húsz millió éve jöttek,
hogy előkészítsék bolygónkat
az emberiség számára...

"…találd meg legkedvesebb barátod a fákban,
Tudj olvasni a sebesen rohanó patakokban,
Ismerd föl a szent igéket a kövekben,
És az összes jót mindenben...”
                                                          - Shakespeare