Edmond Bordeaux Székely

Az Esszénus Közösség Elveszett Tekercsei

Az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól létezik egy csodálatos tanítás, amely alkalmazásában univerzális, és bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumer agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből való.

Szemelvények

Álszemérem, promiszkuitás és a józan ész
                
Úgy gondolom, célszerű pár szót ejteni ezen ősi hagyományok néhány változatáról, amely kapcsolatban van jelenlegi kultúránkkal. Az emberi szexualitás mindig is egy nagyon bonyolult kérdés volt judeó keresztény történelmünk során. Szüntelenül a tiltó és liberálisabb időszakok között ingadoztunk, de általában a házasságon belüli nemi érintkezés, különösen a gyermekek nemzésével kapcsolatos, az „elfogadott" szexuális viselkedési norma. Az összes egyéb nemi érintkezés elítélendőnek minősült, a kisgyermekek ártatlan maszturbációjától, a jelenkori szabados szemléletű csoport-szex gátlástalan és groteszk gyakorlatáig.

Kreatív vidéki élet

Az ökológiai egészségkert és az önfenntartó kisgazdaság támogatásának célja nem pusztán a jó minőségű gyümölcs, zöldség és gabonafélék bőséges előállításának a biztosítása. Mindezek csak egyetlen aspektusát képezik annak az optimális életnek, amely a természet és a kozmosz összes törvényeivel való harmóniának a kifejeződése. Azonban, ha ennek az életnek az alapja nem egészséges, akkor az erre emelt felépítmény sem lehet az. A szellem igazi békéje a nagy irodalmi és zenei művek élvezete, a spirituális igazságok helyes megítélése, kulturális örökségünk érdemleges növelése. Ezek a dolgok valójában nem érhetők el, ha testünket betegségek rombolják, ha idegeink nincsenek rendben, és ha állandó félelemben élünk attól, hogy betegség vagy halál támadhat meg bennünket.

Hippokratész szelleméhez hű revizionista gyógyítók és orvosok.