Edmond Bordeaux Székely

Az Esszénus Közösség Elveszett Tekercsei

Az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól létezik egy csodálatos tanítás, amely alkalmazásában univerzális, és bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumer agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből való.

Szexuális Harmónia

Álszemérem, promiszkuitás és a józan ész
                
Úgy gondolom, célszerű pár szót ejteni ezen ősi hagyományok néhány változatáról, amely kapcsolatban van jelenlegi kultúránkkal. Az emberi szexualitás mindig is egy nagyon bonyolult kérdés volt judeó keresztény történelmünk során. Szüntelenül a tiltó és liberálisabb időszakok között ingadoztunk, de általában a házasságon belüli nemi érintkezés, különösen a gyermekek nemzésével kapcsolatos, az „elfogadott" szexuális viselkedési norma. Az összes egyéb nemi érintkezés elítélendőnek minősült, a kisgyermekek ártatlan maszturbációjától, a jelenkori szabados szemléletű csoport-szex gátlástalan és groteszk gyakorlatáig.

Meggyőződésem, hogy már jó ideje szükség lenne az ember szexuális viselkedésével kapcsolatos kérdések tisztázására. Alapvető különbség van az egyén, rendszerint orgazmusban végződő szexuális reagálása és annak módja között, ahogyan az emberi lények igyekeznek ezt a reakciót elérni. Buddha azt tanította, hogy tulajdonképpen csak két olyan bűn van, amely megbocsájthatatlan: a gyilkosság és a promiszkuitás, és véleményem szerint nagy bölcsességről tesz tanúbizonyságot, amikor a szexuális partnerek gátlástalan váltogatását együtt említi, a másik ember élete kioltásának megbocsájthatatlan bűnével. Mert az emberi test szexuális reakciója ősrégi és szent - mint a kozmikus szépség és vitalitás dinamikus eszköze - továbbá a legősibb írásokban olyan életet teremtő erőkkel együtt szerepel, amelyek a földben találhatók. Azonban, mind a promiszkuitás, mind a túlzott szemérmesség megalázza ezeket az ősi szent érzéseket. A promiszkuitás nemcsak a nemi betegségek, a nem kívánt terhesség nyilvánvaló fizikai veszélyeit, továbbá a pszicho-eurotikus problémák sokaságát hozza magával, hanem következetesen pusztítja az egyén spirituális lényét, a mások drasztikusan változó és zavaros érzéseivel való állandó kapcsolatba kerülés folytán. A lelkiség rendkívül sérülékeny a szexuális aktus extázisában, és amikor ez a sérülékenység materialista, fajtalan és alsórendű hatásoknak van kitéve, a pszichében okozott kár helyrehozhatatlan lehet. A túlzott szemérmesség szintén bénítólag hat az emberi szexualitás valódi szellemiségére, olyan korlátokat és mesterkélt akadályokat emelve azon kérdés körül, hogy mi az „elfogadható" és mi az „elfogadhatatlan" viselkedés. Nem számít, hogy mennyire felvilágosultaknak gondoljuk magunkat, a gonoszság aurája lebeg a „pogány" szó fölött, amikor a júdeó keresztény civilizációnk előtt virágzó ősi vallási tradíciókra gondolunk, és még a legliberálisabban gondolkodó tudósaink számára is nagyon kemény feladat, hogy különválassza aktuális nemi reagálását attól az ezernyi szokástól, praktikától, tabutól és tradíciótól, amelyek a szexualitással kapcsolatosak…

Amikor az ember szexuális reakciója harmóniában van a föld biogenikus, életet teremtő erőivel, és azt valaki intim módon, egyedül alkalmazza, teljes lényével a valóságra és szépségre hangolódva, akkor az emberi szellemnek nem lehet annál gyönyörűbb ünnepe az emberi test csodálatos templomában. És amikor ezt megosztja az életben, egy másik, hasonló szellemű élettárssal, akkor az szintén gyönyörű, bár egy kissé más természetű. Viszont amikor ezt csak vulgáris élvezetekre pazarolják, amikor promiszkuitásról van szó, amikor hatalmi eszközként, vagy fegyverként alkalmazzák, akkor kimondhatatlanul destruktívé válik…”           

(IBS megjegyzése: Az olvasónak tudnia kell, hogy Dr. Székely ezt a bevezetőt 50 évvel a Szexuális Harmónia első kiadása után írta.)