Edmond Bordeaux Székely

Ez az ősi arámi kézirat feltárja Jézusnak a Nap, levegő, víz és élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait, és fényt derít a korai kereszténység és az első és második századi esszénus közösségek értékrendjére és terminológiájára.

TUDOMÁNYOS VEGETARIANIZMUS

Kép: 
Szerző: 
Edmond Bordeaux Székely
Megjelent: 
2000. 2001. 2014.
ISBN: 
963 03 9847 8; 978 963 89410 6 0
Ár: 
2.500 Ft.

Az emberiség mindig azt keresi, hogyan tapasztalhatná meg az életet a maga teljességében. Az összes szociális, gazdasági vagy politikai reform azt az univerzális elégedetlenséget tárta fel, ami a tökéletlen körülményekkel és azzal a minden lélekben meglévő, veleszületett tudattal kapcsolatos, miszerint a harmónia és egészség az ember igazi öröksége. A vegetarianizmus úgy tekinti a kiváló egészséget és életerőt, mint az ember normális állapotát. Célja az egészség, a test, a szellem, és a lélek kiegyensúlyozott fejlődése, a természet örök törvényeivel összhangban. Határozott kapcsolat van a táplálék és az életmód között. Az elfogyasztott étel minőségének és mennyiségének hatása van az ember erkölcsi fejlődésre, valamint a fizikai jólétre és a boldogságra. Következésképpen a vegetarianizmus olyan étrendet keres, aminek segítségével megvalósíthatók ezen eszmények.

Tartalomjegyzék: 

Előszó az 1991. évi kiadáshoz
A szerző előszava

Első rész: ELMÉLET
1.)  fejezet: A Tudományos vegetarianizmus célja az egészség
2.)  fejezet: A helyes táplálkozás fő szempontjai
3.)  fejezet: Ásványi anyagok
4.)  fejezet: Öt alapvető ételkategória
5.)  fejezet: Táplálkozás és talaj
6.)  fejezet: Pszichoszomatikus étrend

Második rész: GYAKORLAT
7.)  fejezet: Otthoni étrend
8.)  fejezet: Elvetendő táplálékok

9.)  fejezet: A húsevés veszélyei
10.)fejezet: Az egészség és boldogság tízparancsolata

Utószó
Krédó

Szemelvények

Könyvismertetések