Edmond Bordeaux Székely

Az Esszénus Közösség Elveszett Tekercsei

Az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól létezik egy csodálatos tanítás, amely alkalmazásában univerzális, és bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumer agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből való.

A TÚLÉLÉS TITKA I. - Egy igaz történet misztikus üzenete

Az Esszénus Béke Evangélium üzenete

"...Azt már jó ideje tudtuk, hogy nem elég csak testileg, de lelkileg is meg kell tisztulnunk, ahhoz, hogy megszabaduljunk kínzó betegségeinktől. Mert a lelki mérgek (negatív érzelmek) veszedelmesebbek lehetnek, mint egyes kemikáliák. Ennek a lelki méregtelenítésnek a végleges megértéséhez segített bennünket mindaz a tudás, amely Székely professzor könyveiben oly bőségesen található. Ez is a "véletlen" műve volt, hogy őt megismertük, amikor egyik barátunk könyvespolcának aljáról előhúzta Az Esszénus Béke Evangélium Első Könyvét, az egyik leggyönyörűbb könyvet, amit valaha olvashattunk.

Éppen akkor (1998 tavaszán), amikor arra a legnagyobb szükségünk volt, és amikor annak itt volt az ideje. (Amikor a tanítvány megérik rá, a mester megjelenik - mondja egy hindu bölcsesség.) Arról ugyan meg voltunk győződve, hogy alapvetően jó úton járunk, de valahogy az új életmódunkkal kapcsolatos, meglehetősen vegyes információk sehogyan sem akartak egy kerek egésszé összeállni, valahogy minden egy kicsit a levegőben lógott. Amikor először olvastuk a könyvet, kimondatlanul is megéreztük, hogy ez az igazi tanítás. Bizonyára hasonlót érezhetett Székely professzor is, amikor az arámi ősiratot a Vatikán alatti katakombákban gyertyafény mellett kezdte megérteni.

Jézus eddig számunkra ismeretlen tanításait is tartalmazó csodálatos könyv teremtett legelőször rendet a fejünkben és lelkünkben. Ezt elolvasva és magunkévá téve, a dolgok szinte azonnal a helyükre kerültek, a puzzle kép összeállt. Ekkor már tudtuk, hogy megtaláltuk a Bölcsek kövét, amivel megszabadíthatjuk magunkat szenvedéseinktől, de nemcsak magunkat, hanem szegény otthoni embertársainkat is! A hiábavaló és illuzórikus történések szinte elviselhetetlen egymásutánisága - amely eddigi életünket jellemezte - az esszénus tanításokban egyszerre csak értelmet kezdett nyerni, és úgy éreztük készen állunk arra, hogy életünket ennek a tanításnak szenteljük…    

1998 nyarán elkezdtünk hazai kiadó után kutatni, miután akkor még eszünkbe sem jutott, hogy azt mi is megtehetnénk…„Három hétig fogok böjtölni – mondta Zsuzsa - hogy megtudjam mi dolgunk nekünk az Esszénus Béke Evangéliummal?... Aztán az utolsó böjti napokban egyszer csak nekem szegezi a kérdést:  „Miért nem mi adjuk ki ezt a könyvet?" Mire én: - Miért is ne!? - Nem is értem, hogy ez miért nem jutott előbb az eszünkbe!

Ez után levelet írtam a Nemzetközi Biogenikus Társaság címére, hogy a magyar kiadáshoz megkérjem a hozzájárulást. A levélben röviden vázoltam szakmai múltamat, és azt is, hogy korábban jó néhány műszaki témájú könyvet már írtam, azonban könyvkiadással még nem foglalkoztam, de meggyőződésem, hogy meg tudnánk oldani a feladatot.

Norma Nilsson Székely, a Professzor özvegye és jogutódja, az IBS igazgatója, egy héten belül pozitív választ adott - mondván: Székely professzornak nagy álma teljesült, mert mindig is ilyen magyar kiadóról álmodott, mint amilyenek mi lennénk. (Akkor tudtuk meg, hogy a Professzor már nem él, 1979-ben hunyt el Kanadában.)
Így kaptuk meg életmód váltásunk második felbecsülhetetlen értékű jutalmát, és egyben megértettük azt is, hogy mi a csodálatos hal égi üzenete!... Hát meghökkentő, nem mindennapi élményben volt részünk. Korunk embere el sem tudja képzelni, hogy a XX. század végén valaki ilyen üzenetet kaphat…
Mindig is tudtuk, hogy Zsuzsa spirituális érzékenysége nem mindennapi, de álmodni sem mertünk volna olyasmikről, amelyek sorozatosan történtek, és a mai napig is történnek velünk…"

Hogy ha a mostani tudásunkkal meg akarjuk fejteni az egészet, akkor arra a következtetésre kell jutnunk: ha a Jónás által Ninivébe vitt isteni üzenet - vagyis, ha a városlakók nem változtatnak bűnös életükön és nem kezdenek el böjtölni és szerényen élni, akkor pusztulás vár rájuk - tartalmilag megegyezik az Esszénus Béke Evangélium Első Könyvének legfőbb mondanivalójával. Így vált nyilvánvalóvá számunkra az az üzenet, hogy nekünk ezt a könyvet nagyon gyorsan haza kell juttatni. Mert ha a magyarság nem változtat jelenlegi önpusztító életmódján, ha nem képes a lehető legegyszerűbb módon megújulni - mint ahogyan mi is tettük -, akkor ez a nép is rövidesen el fog tűnni a történelem színpadáról!...”