Edmond Bordeaux Székely

Az Esszénus Közösség Elveszett Tekercsei

Az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól létezik egy csodálatos tanítás, amely alkalmazásában univerzális, és bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumer agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből való.

A TÚLÉLÉS TITKA II. – Tabú témákról őszintén

Miért nem győzhet a Gonosz?

"...Zarathusztra már sok ezer évvel ezelőtt hirdette, a dualista világképet, miszerint a fény és a sötétség, a jó és a rossz szükségszerűen együtt létezik, de állandó harcban állnak egymással, de azt is tudta, hogy a sötétség, a Gonosz, végül is alul marad. A Sátán (Lucifer) is mindent tudhat, már-már Istennek képzeli magát (amit a modern média révén az emberek óriási tömegeivel ideiglenesen el is tud hitetni), de ahogyan Jézus mondja: „Habár tudok minden titkot, és az összes bölcsességet, de ha nincs bennem szeretet, semmi vagyok".

Az ilyen tudás, az ilyen hatalom előbb utóbb elbukik. Így dőltek össze a történelem során a megdönthetetlennek tartott nagyhatalmak, és pedig annak következtében, hogy a Gonosz eluralkodott rajtuk.
Hogy miért nem győzhet a Gonosz, azt egy, az anyagi világból, a fizikából vett példával, mondjuk a fénnyel, mint fizikai jelenséggel illusztrálhatjuk. A fény legfőbb sajátossága, hogy minden irányban terjed, „sugárzik" akár hullám, akár korpuszkuláris természetét tekintjük. A Nap éltető sugarai mindenkire áradnak, a jóra és rosszra egyaránt, ha csak nincs valaki bezárkózva egy nyílás nélküli helységbe, mert még az árnyékban is kapunk ebből a fényből, az un. szórt fényből, ami a földi tárgyakról, és a talajról, vízről visszaverődik. Székely professzor is azt tanította, hogy  „A Jót kell erősíteni és a Gonosz magától eltűnik!"

- Tudja-e mindezt produkálni a sötétség? - Persze, hogy nem.
Hozzátehetjük, hogy a Gonosz, csak érintkezés, vagy közvetlen kommunikáció útján terjed (l. TV., rádió, film, zene, írás, beszéd, élvezeti szerek, stb.) -, mint a pestis, vagy a lepra.

Alapvető fontosságú az a tény, hogy ha az emberek tartósan ki vannak téve a Gonosz hatásainak, előbb-utóbb azt hiszik - ösztönös belső aggályaikat, morális fenntartásaikat elnyomva -, hogy a sötétség uralma, a világ természetes állapota! A rémhírek, az álhírek és propagandák, az állandó félelem-, és gyűlöletkeltés, a problémák és a betegségek örökös mazochista emlegetése, olyan általános, hogy már az egész társadalom a depressziós gondolatokra van beállva, annyira, hogy már ezt az állapotot tekintjük normálisnak.

És hányan inogtunk meg a félévszázados moszkovita elnyomás során, mondván, bizonyára mindennek így kell lennie, s a „nyugati kizsákmányoló" rendszerrel szemben talán még jobb is a minimális életszínvonalat nyújtó szocializmus, ami majd valamikor belenőhet a földi kommunista „paradicsomba".  
Ennek a média döntő többségéből áradó balliberális ellenpropagandának meg is lett az eredménye,  mert pl. az előző fél évszázad során folyamatosan, internacionalista agymosásnak alávetett, önálló gondolkodásra és tisztánlátásra képtelen magyarok többsége már képtelen volt a 2004 december 5-i, a külhoni magyarok kettős állampolgárságáról szóló népszavazás tényleges értelmét és fontosságát felfogni.
Így született meg az a szégyenletes végeredmény, hogy a nyolc millió választóképes polgárból csak másfél millió szavazott igennel! - ami nem volt elég az érvényes szavazatmennyiséghez. A többi képes volt azt az óriási hazugságot elhinni, hogy hátrányunkra lenne, ha a külhoni magyarok hozzánk csatlakoznának, ezért a többség el se ment szavazni…”