Esszénus Béke Evangélium I.

Esszénus Béke Evangélium I.

Kiadó: Living Earth - Élő Föld kft.
Oldalak száma: 80
Borító: Puhatáblás, ragasztókötött
Súly: 159 gr.
ISBN: 978 963 87351 4 0
Nyelv: magyar
Kiadás éve: 1998, 2000, 2002, 2008, 2013
Fordító: Dr. Szentesy András
10%
3 650 Ft
3 285 Ft


Személyes átvétel postán szállítás ide: 2 378 Ft
Személyes átvétel a telephelyen szállítás ide: 0 Ft

Preloader

Ez az ősi arámi kézirat feltárja Jézusnak a Nap, levegő, víz és élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait, és fényt derít a korai kereszténység és az első és második századi esszénus közösségek értékrendjére és terminológiájára. Ez a Gustave Doré rézkarcaival illusztrált gyönyörű kiadás több tíz millió példányban kelt el csak az Egyesült Államokban, minden kereskedelmi reklám nélkül.

„És ekkor sok beteg és nyomorék jött Jézushoz, kérvén: – Ha Te ismersz minden dolgokat, mondd meg nekünk, miért szenvedünk mi ezektől a fájdalmas csapásoktól? Miért nem vagyunk mi is olyan egészségesek, mint a többi ember? Mester, gyógyíts meg minket, hogy mi is erőteljesek lehessünk, és ne kelljen tovább elviselnünk nyomorúságunkat. Tudjuk, hogy Neked hatalmadban áll meggyógyítani mindenféle betegséget. Szabadíts meg minket a Sátántól, és annak minden súlyos csapásától. Mester, szánj meg minket.

És Jézus válaszolt: Boldogok vagytok, hogy éhezitek az igazságot, mert kielégítelek benneteket a bölcsesség kenyerével. Boldogok vagytok, hogy kopogtattok, mert kinyitom nektek az élet kapuját. Boldogok vagytok, hogy kitaszíttattok a Sátán hatalmából, mert elvezetlek titeket a mi Anyánk Angyalainak királyságába, ahová a Sátán hatalma soha el nem érhet.

És kérdezik Őt nagy ámulattal: Ki a mi Anyánk és kik az Ő Angyalai? És hol van az Ő királysága? – A ti Anyátok bennetek van és ti Őbenne vagytok. Az Ő gyermekei vagytok. Ő ad nektek életet. Ő volt az, aki a testeteket adta és egy napon majd neki fogjátok megint visszaadni azt. Boldogok vagytok amikor azért jöttök, hogy Őt és az Ő királyságát megismerjétek; és befogadjátok Anyátok Angyalait és ha betartjátok az Ő törvényeit. Bizony mondom néktek, az aki ezt cselekszi, soha nem lát betegséget…

„És imádkozzatok mindennap Mennyei Atyátokhoz és Föld Anyátokhoz, hogy lelketek ugyanolyan tökéletessé váljék, mint Mennyei Atyátok Szent Lelke, és testetek olyan tökéletessé váljék, mint Föld Anyátok élő teste. Mert ha ti megértitek, érzitek és követitek a törvényeket, akkor minden, amiért imádkoztok Mennyei Atyátokhoz és Föld Anyátokhoz, megadatik nektek. Mert az Isten bölcsessége, szeretete és hatalma mindenek felett van…

„Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te Neved.
Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,
miként a mennyben, azonképpen itt a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert Tiéd az Ország, a Hatalom és a Dicsőség,
Most és Mindörökké.
                                                              Ámen.

„Mi Anyánk, ki a földön vagy,
Szenteltessék meg a Te Neved,
jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,
miként Benned, azonképpen bennünk is.
Amint mindennap küldöd angyalaidat,
küldd el őket hozzánk ma is.
És bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is jóvátesszük
amit ellened elkövettünk.
És ne vígy minket a betegségbe,
de szabadíts meg minket minden gonosztól,
mert Tiéd a Föld, a Test és az Egészség.
                                                                   Ámen.

És mindannyian együtt imádkoztak Jézussal a Mennyei Atyához és a Föld Anyához. Azután Jézus így szólt hozzájuk: Amiként testetek újjászületett a Föld Anya Angyalai által, hasonlóképpen szülessen újjá szellemetek a Mennyei Atya Angyalai által. Legyetek ezért igaz fiai Atyátoknak és Anyátoknak és igaz Testvérei az Ember Fiának. Ez idáig háborúságban voltatok Atyátokkal, Anyátokkal és Testvéreitekkel, az Ember Fiaival és a Sátánt szolgáltátok. Mától kezdve éljetek békében Mennyei Atyátokkal és Föld Anyátokkal, valamint Testvéreitekkel az Ember Fiaival. És egyedül csak a Sátánnal harcoljatok, nehogy elrabolja békéteket. Én Föld Anyátok békéjét hoztam testeteknek és Mennyei Atyátok békéjét szellemeteknek. Hadd uralkodjék mindkét béke az Ember Fiai között…”

 

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.