TEREMTÉS: A természeti és

kozmikus erők (törvények) örök, mindenoldalú és tökéletes együttműködése.

EMBER: A levegő, a víz és a napenergiák közepette, megfelelő hőmérsékleten élő, a Földnek Isten által kiválasztott és szeretett legmagasabb randű uralkodó faja (életformája).

ISTEN (MENNYEI ATYA): Az Örök, legfelsőbb Élet-Óceán, a Cselekvés, a Bölcsesség és a Szeretet hármas egységében.

ISTEN (MENNYEK) ORSZÁGA: A kozmikus törvények uralma alatt élő világegyetem.

FÖLD (ANYA): Ahol a természeti törvények uralkodnak. Élet a Föld hőmérsékletén, a levegő, a víz és a napenergiák közepette.

ISTEN GYERMEKEI: A kozmikus és a természeti törvényekkel összhangban lévő lények.

ANGYALOK: A természeti és kozmikus erők.

SÁTÁN: A betegségbe, a káoszba és végül a halálba vezető rombolás, tudatlanság és önzés alsórendű gondolat-, és érzésáramai.

ÚJJÁSZÜLETÉS: A természeti és kozmikus törvények megértésének pillanata.

ÖRÖK ÉLET: A természeti és kozmikus törvények, Isten és Ember általi tökéletes megvalósítása.

POKOL: Rombolás, tudatlanság, önzés, betegség, káosz, és végül a halál.

PURGATÓRIUM: A kozmikus és a természeti törvények elleni tettek jóvátétele. (Gyógyulás, harmónia, tökéletesedés).
PARADICSOM: Isten gyermekeinek a kozmikus és természeti törvényekkel összhangban lévő birodalma.

PRÓFÉTÁK: Akik Isten sugallatára tanítják az embereket, a társadalom kozmikus és természeti törvényekkel összhangban lévő átalakítására.

VALLÁS, ORVOSTUDOMÁNY , CSILLAGÁSZAT, TUDOMÁNYOK, stb.: A kozmikus és természeti törvények egységes és teljes tanítása.

GONDVISELÉS: Együttműködés Isten és Ember között.

BETEGSÉGEK: A természet büntetése a törvények megszegéséért.

HALÁL: A természeti és kozmikus törvények sorozatos megszegésének végső következménye.

IMA (KÖNYÖRGÉS): A felsőrendű sugárzások Örök Kozmikus Óceánjával való érintkezés keresése.

BŰN: A természeti és kozmikus törvények megszegése.

SZENT LÉLEK: A felsőrendű gondolatáramok Örök Kozmikus Óceánjából származó magasabb ismeret.

ISTENI TÖRVÉNYEK: Kozmikus és természeti törvények.

MEGVÁLTÁS: Az Örök Élet Törvényeinek megvalósítása, amely megvált a haláltól, a pokoltól, és a paradicsomba vezet.

HIT: A kozmikus és természeti törvények belső átélése.

MEGTÉRÉS: A természeti és kozmikus törvények szerinti új életmód elfogadása.

ÉLET: A világegyetem összes (egyéni, földi és kozmikus) életformáinak dinamikus egysége és szolidaritása.

GYÜLEKEZET (EGYHÁZ): Az összes jelenlévők együttesen Isten felé irányított gondolatáramainak dinamikus együttműködése.

ÍRÁSTUDÓK, FARIZEUSOK TUDOMÁNYA: A korábbi generációk mindig torzabb és torzabb hagyományaira épülő dogmatikus és megkövesedett ismeret.

IGAZSÁG: A magasabb gondolatáramok Örök Kozmikus Óceánjából fakadó dinamikus, felsőrendű, tökéletes ismeret.

ÚR: A Cselekvés, a Bölcsesség, és a Szeretet kozmikus és természeti törvényeinek mindennapi gyakorlati megvalósítása.

ÉDENKERT: Az emberiség Pleistocen-kori kataklizma előtti őshazája (Közép-Ázsia).

ÁDÁM: Homo Sapiens Syivanus, a jelenlegi Homo Sapiens Faber természetes erdőlakó őse.

ÖZÖNVÍZ: A Pleistocen-kori áradások.

BŰNBEESÉS: A természeti és kozmikus törvények vízözön utáni elhagyása. (A húsevés és az öldöklés kezdete).

FÉNY: Az igazság és annak tanítása.

SÖTÉTSÉG: A hamis tudomány.

IGE: Az igazság bizonyítéka.

FA: Az ember és ismerete.

GYÜMÖLCSÖK: Cselekedetek és eredmények.

KERESZTELÉS VÍZZEL: Új életre való kiválasztás, a természeti erők és törvények által. (levegő, víz, Nap)

KERESZTELÉS SZENT LÉLEKKEL: Új életre való kiválasztás a kozmikus erők és törvények által. (Bölcsesség, Szeretet, Cselekedet)

JÉZUS: Az Emberben megnyilvánuló Isten.

(E. B. Székely: KOZMIKUS EVANGÉLIUM – 1938. Az Ember Fiának csodálatos gyógyítása.)

(E. B. Székely: Esszénus Béke Evangélium Első Könyv, Living Earth Élő Föld, 2008.)