A toll erősebb a kardnál

- könyveim betörnek az öt kontinensre


".... Mindig is az egyik kedvenc idézetem volt, hogy „a szabadság ára az örökkévaló éberség”, és mindenkor szerettem volna abban a pozícióban lenni, hogy megőrizzem a könyveim tisztaságát és hitelességét. Szerettem volna, hogy a befejező rész összefoglalja a könyv tartalmát, és ellenőrizni akartam a szerzői jogokat. Nem voltam érdekelt abban, hogy a könyveimet reklámozzák a könyvklubokban, televíziós beszélgető műsorokban (talk shows), vagy a puha fedelű könyvek között a szupermarketek állványain. Ez azt jelentené, hogy be kellene kapcsolódnom az üzleti életbe, és ez az a valami, amit nagyon nem szerettem volna, és nem is teszek soha többé. Eszem ágában sincs, hogy a könyveim tulajdonjogát bármilyen kereskedelmi kiadónak eladjam, miután azt akartam, hogy azok az Esszénus Világmozgalom részei legyenek..."

„… Hogy mi volt rám a legnagyobb hatással, abból a rengeteg levélből, amit attól a sok őszinte, igazságot keresőtől kaptam, oly sok országból? - hogy szinte mindannyian ugyanazokat a kérdéseket tették föl nekem. Ezért, úgy szeretnék megválaszolni minden levelet, hogy ez az írásom együttesen adjon választ minden kérdésre mindenkinek. A leggyakrabban feltett kérdés ezekben a levelekben: Hol tudok csatlakozni egy Esszénus testvériséghez, hogy tudjam gyakorolni ezeket a tanításokat? Nos a válaszom kiábrándító lehet. Ha tanulmányozod a nagy szellemi óriások mindegyikének életét az emberiség történelmében, akkor rá fogsz jönni, hogy a tökéletesség irányába vezető útvonal inkább a magányon és az egyéni erőfeszítéseken keresztül vezet, nem pedig egy szervezet keretén belül, amely egyuttal az ötlet halála!...”

"...Nem kérdéses, hogy az esszénus mozgalom, amit 1923-ban diákként indítottam el, 1976-ban egy világmozgalommá nőtte ki magát. Az Esszénus Béke Evangélium című kis könyv indította el az egészet, és az elmúlt ötven év alatt minden kereskedelmi reklám nélkül 275.000-nél több példány (napjainkban már több millió!) kelt el egyedül az Egyesült Államokban, és megszámlálhatatlan példány a brit nemzetközösségben. Ezen felül, a további hetven könyvemet is forgalmazták a világ minden táján, és egyre növekvőbb számban.

Még a régi Esszénus Szemlénknek is, amit először 35 évvel ezelőtt tettem közzé Rancho La Puertán, 1976-ban szintén meg volt a reinkarnációja. Hogy hűséges legyek a hagyományainkhoz, a negyedévente megjelenő új Esszénus Út című hírlevelünk is ugyanabban a formátumban készült. És mivel ez az egész, az Esszénus mozgalom tükre, azt gondolom, hogy egy jó ötlet lesz, ha itt is közzéteszünk néhány érdekes oldalt..."

 

Dr. Edmond Bordeaux Székely bevezető előadása az Aldous Huxley szimpóziumon „A human teljesítőképességről”
Rancho La Puerta, 1960.

"több dolog van mennyben és földön, Horació,
mint amit a filozófiátok álmodni képes"
                         – Shakespeare: Hamlet, Act I, Színhely V.

„A kortárs parapszichológiai kutatás bebizonyította, hogy az emberi agy teljesítőképessége sokkal fantasztikusabb, mint a legbonyolultabb korszerű számítógép. Mindenféle, mindeddig misztikusnak aposztrofálható jelenséget gyakoroltak az ősi esszénusok, ahogy az Josephus, Philo és Pliniusnak köszönhetően napvilágra került, mint például a jövőbe látás (próféciálás, jóslás), a paranormális jelenségek (a távoli és hatalmas múlt ismerete), a tisztánlátás, a telepátia, a lelki-gyógyítás, jelenések, reinkarnáció, stb.

A dinamikus emberi test és bonyolult elme korrelatív kölcsönhatásainak variációja, kombinációja és permutációja a korlátlan kapacitású misztikus agy, amelynek szinte kevesebb, mint 10%- át használjuk. Miként a nem kevésbé (multilaterális) rejtélyes idegsejtek sokoldalú funkciójának, az információt és memóriát vezető hullámoknak, és a korrelativ bio-elektrokémiai változásoknak, a bonyolult agy-elme képességei szorzatának, és a korrelatív alkalmazkodás közti kölcsönhatásnak, a belső kozmosz és az azt körülvevő, továbbra is csak részben feltárt, velünk született képességnek, nem beszélve ezen erőknek a homo sapiens által létrehozott plusz parallelogrammájáról, ahogyan azt mi egyetemes kultúrának nevezünk. Minden az emberi potenciál elképzelhetetlenül hatalmas horizontja irányába vezet minket, amelyet az ősi esszénusok fedeztek fel és használtak réges-régen.

És mégis, látva a minket minden oldalról körülvevő sötét erőket: a háborúkat, járványokat, éhínséget, a társadalmi igazságtalanságokat, óhatatlanul arra a következtetésre kell jutnunk, hogy szemben állunk az emberi potenciál óriási hulladék tengerével. Elkerülhetetlen, hogy ne érezzük annak szükségességét, hogy az ember, a természet és a kultúra túlélése érdekében alkalmazza az esszénus tanításokat. Fel kell ismernünk a hatalmas emberi potenciál szemszögéből, hogy a történelmünk a homo sapiens rendkívüli nagy zarándoklatának csak egy jelentéktelenül kicsi része. Mielőtt a nagy katasztrófa utolér bennünket –, amelyet úgy lehet definiálni, mint a mi nem megfelelően és eredménytelenül kihasznált lehetőségeink egyenes következményeit –,még előtte, a hatalmas új távlatok fölött, egy nagyobb fokú, szélesebb látókört kell megvalósítanunk a multilaterális (többoldalú) agyműködés irányítása mellett, annak teljes kihasználtsági kapacitásáig. Az esszénusok, legmélyrehatóbb meg-győződése több ezer éve az, hogy a világegyetem legösszetettebb entitása az emberi agy. Tilos rabul ejteni, és nem szabad a materiális jelentéktelenségek előállításának és fogyasztásának szintjére lesüllyeszteni, melyek többsége káros, és a legjobb esetben is fölösleges, és ennek következtében figyelmen kívül hagyva az egyéni fejlődésünket és a lelki gazdagodásunkat. Ahogy az ősi esszénusok tanították, nekünk hasznosítanunk kell, az energia, a harmónia és a tudás minden forrását, az emberi erőforrások teljesítése érdekében, hogy ez az újonnan felfedezett és terjesztett nagyobb tudatosság által létrehozott emberi potenciál egyre magasabb fejlődési szintje hozzájáruljon egy összehasonlíthatatlanul jobb és magasabb rendű társadalmi rend kialakításához.

Az egyetemes szenvedés okaival kapcsolatban, amit Buddha leírt a „Tizenhat Irgalmasságában” (lásd: „Utazások ezer meditáción keresztül”), a mai napig semmi változás sincs: háborúk, gyilkosságok, bűnök, csalások, a pénzért és hatalomért való küzdelem, a környezetszennyezés, a víz és a föld, a természeti erőforrásaink elpusztítása, vezérelve a kapzsiság és a vágy által; erőszak és intolerancia, előítélet és üldözés. 2500 évvel ezelőtt Buddha oly ékesszólóan írta le a Szenvedések Óceánját, és az emberiség többsége ma ugyanazt éli meg: a nyomor, a szegénység, a betegség, a félelem és a rabszolgaság minden fajtáját: politikait, gazdaságit, vallásit és fajit, valamennyi ugyanúgy gyötri az emberiséget ma is, mint Buddha idejében.

A Buddhizmusnak napjainkban – intézményesített, szervezett formában, távol a Mester eredeti, nyilvánvaló tisztaságától és egyszerűségétől, aki egyike volt a legnagyobb szellemi óriásoknak bolygónk történetében – több követője van bármely más vallásnál. A magasztos tanítás örökérvényű és életerős, de élve Romain Rolland őszinte szavaival, a szervezet az ötlet halála.

Most, hogy egy hasonlóan fennkölt, de többoldalúbb esszénus reneszánsz egyértelmű jelei kialakulóban vannak az öt kontinensen, meg kell tanulni a leckéinket és meg kell érteni azt, hogy az egész az azt alkotó atomok pozíciójától függ. Ezért kerüljük el egy óriási szervezet veszélyeit és helyette kezdjük el ezekkel az atomokkal felépíteni magunkat, és hagyjuk a saját spirituális feltámadásunknak lefordítani, az egyre növekvő emberi potenciálunkat, a mindennapi életünk optimális gyakorlataiba.

Az Esszénus Életfa dinamikus koncepciójának felismerését követően, a teljes potenciál központjaink fejlesztése érdekében lépjünk kapcsolatba a reggeli és esti egyesüléseink során a természeti és kozmikus erőkkel, hogy teljesítsük az életünkben az esszénusok mindenre kiterjedő hétszeres békéjének panorámáját, vezérelve az esszénus egyéni leltár, a gyakorlati útmutató által, az ember testvériségének, a természet anyaságának és az Isten atyaságának királysága felé, megpróbálva  ösztönözni az embert és az emberiséget, hogy vegye figyelembe azt az útvonalat, amely egyre  magasabbra vezet, és amely egy soha véget nem érő utazás a Mennyek királysága felé itt a Földön…”

                                       (E. B. Székely: A Nagy Kísérlet – A halál legyőzése, Living Earth - Élő Föld Kft. 2021.[Kiadás előtt álló könyvünkből szemelvény])