Edmond Bordeaux Székely
(1905-1979)

 

Nevét hazánkban is egyre többen ismerik, miután már magyarul is kapható a világhírű Esszénus Béke Evangélium négy könyve, amelyet az elmúlt évtizedek során több mint harminc nyelvre fordítottak le. Az arámi nyelven, Jézus anyanyelvén íródott eredeti ősiratokból az első könyvet Székely professzor 1928-ban először francia nyelvre fordította, miután a szöveget annak évszázadokkal korábban ó-szlávra fordított megfelelőjével is összehasonlította. Az 1800-2000 éves apokrif írások Jézus eredeti tanításait tartalmazzák a természetes és egészséges életről, a mértékletes táplálkozásról, a lélek békéjéről és a legfontosabb emberi tulajdonságról, a Szeretetről. A könyvnek rögtön olyan sikere volt Párizsban, hogy erre alapozva dr. Székely, Romain Rollanddal, a Nobel-díjas íróval megalapította a mindmáig működő Nemzetközi Biogenikus Társaságot (International Biogenic Society), amelynek alaptéziseit az örök értékeket sugárzó krédójukban határozták meg.

Dr. Székely, a Professzor, ahogy mindenki nevezte, Kolozsvárról indult el a nagyvilágba. Aranyosrákosi Székely Sándor, Kolozsvár unitárius püspökének, a kiváló költőnek az unokája. Egyik rokona Körösi Csoma Sándornak, a híres erdélyi utazónak és nyelvésznek. A világszerte elismert orvos, filozófus, tanár, őstörténész, régész, nyelvész, pszichológus, etnográfus és mai kifejezéssel élve, természetgyógyász, felfedező és világutazó - vagyis modern polihisztor -, protestáns székely apától, és katolikus francia anyától származott. A gazdag családba született fiatalember a piaristáknál szerzett magas szintű klasszikus görög és latin tudás birtokában került ferences rendi szerzetesként Olaszországba, vállalva a rend szegénységi, szüzességi és engedelmességi fogadalmát. És nagy kitartással tanult tovább, többek között nyelveket. A hazulról hozottak mellé megtanult még négy ősi, valamint a későbbiekben tíz modern nyelvet is.

A Párizsi Egyetemen szerezte meg doktorátusát, valamint további tudományos fokozatait Bécsben és Lipcsében. A filozófia és a kísérleti pszichológia professzora is volt a Kolozsvári Egyetemen. Elismert nyelvtudósa az arámi, szanszkrit, görög és latin nyelveknek. Bejutott a Vatikáni Levéltárba, ahol az egyik szigorúan őrzött katakombában rábukkant a számára oly sorsdöntő esszénus ősiratokra, amelyek egész további életpályáját meghatározták. (lásd. E.B.Székely: Esszénus Béke Evangélium Felfedezése)

Edmond Bordeaux Székely

Az ősi kultúrák iránti olthatatlan vágya indította a nem mindennapi feladatra, hogy Jézus anyanyelvén, az arámi nyelven íródott ősi esszénus szövegeket a modern nyelveken tegye a XX. század embere számára is hozzáférhetővé. A máig több mint harminc nyelven kiadott Székely publikációk terjedelmes listájáról eddig sem hiányzott a magyar, csak akkor (1930-1937), és olyan körülmények között jelent meg néhány könyv magyarul is dr. Székely tollából (pl. Az emberi gondolat története, Az emberi társadalom története, A kozmikus élet és gyógymód, A Természetes élet és gyógymód, A Kozmikus Evangélium, A kozmoterápia receptkönyve), hogy azokat rövidesen elborította a világháború pusztítása és lassan a feledés homálya is.

1945-ben ugyan vége lett a háborúnak, de a békében sem volt sok köszönet, különösen a "leghaladóbb" társadalmi rendszerhez csapódott Közép-Kelet-Európában, ahol a progresszivitás egyik fő ismérve attól kezdve az volt, hogy a „modern, szocialista ember" csak a pártban és a matériában bízik, minden egyéb idealista zagyvaság csak a reakció malmára hajtja a vizet, tehát üldözendő. Hogyan kerülhetett volna egyáltalán szóba az Esszénus Evangéliumok hazai kiadása? Pedig napjaink emberének ugyancsak nagy szüksége lenne az Örök Tanításra, amelynek leginkább releváns részét sűrítette össze Székely professzor az Esszénus Evangéliumokban, amelyek legfőbb értékeit így összegezte:

  • Az esszénus tanítások az ókori kultúrák teljes tudáskincsének szintézisét jelentik.
  • Azt az utat mutatják meg nekünk, amelyen elszakadhatunk a jelenkori civilizáció egyoldalúan utilitárius technológiájától, és egy olyan érvényes és gyakorlati tanítást képviselnek, aminek révén hasznosíthatók a minket mindenütt körülvevő energia-, harmónia- és tudásforrások.
  • Örök érvényű mércét képviselnek egy olyan korban, amikor az igazság elveszni látszik az eszmék zűrzavarában.
  • Az előbbiekből következő neurózissal és bizonytalansággal szemben teljes egyensúlyhoz és harmóniához juthatunk az esszénus tanítások révén.

Székely professzor egész hosszú élete az olyan kortalan igazságok szüntelen keresését jelenti, mint amelyek az Esszénus tanításokban, a Zend Avesztában, a Buddhista írásokban, a Karma jógában, az ősi Mexikó Prekolumbiánus Kódexeiben találhatók.

De nemcsak a poros levéltárakban, múzeumokban kutatott, hanem a helyszínen, a Magas Kárpátokban, Indiában, a Pamír Fennsíkján, Közép Afrikában és a Déli Tengeren keresztül Kaliforniában, Mexikóban, Közép Amerikában és Kanada Északi Territóriumában. Az így megszerzett óriási tudásanyag alkotja írásainak egyik jelentős részét, amelyek közül hadd említsünk az esszénus könyvek mellett csak néhány címet: A kortalan kutatása, Zarathusztra Zend Avesztája, Kreatív munka - Karma jóga, A Himalája Zarándoka - Körösi Csoma Sándor, Az élő Buddha, amelyet tankönyvként alkalmaznak az USA-ban a buddhista iskolákban, vagy Az ősi Amerika, az elveszett paradicsom.

Életműve ugyanakkor magába foglal mindent az ősi tudás tanításától, gyakorlati oktatásától kezdve a gyakran életveszélyes missziók vállalásáig. Utóbbira lehet példa a Francia Polinézia-i leprások ügye, akik halálra ítélten tengődtek egy kis szigeten, a világtól elszigetelve. Néhány elszánt keresztény misszionáriuson és apácán kívül senki nem törődött velük. Az amerikai sajtó és közönség ekkor, 1934-ben kezdett felfigyelni a tántoríthatatlan humanistára, aki egymaga szállt szembe Francia Polinézia lélektelen és korrupt diktátoraival. Egy éves önfeláldozó és hősies küzdelem után, egyedül a lepratelepek szerencsétlen élő halottaitól és egy kevés misszionáriustól támogatva, megvalósította a lehetetlent, a leprának az esszénus, azaz a Jézusi tanítások általi gyógyítását. A nemzetközik sajtó és tudományos világ nyomására végül a francia kormány eltávolította a Francia Polinézia-i diktátorokat. A vallási missziók tagjainak helyszíni beszámolói alapján az ott legaktívabban tevékenykedő amerikai protestáns egyház a "XX. század legkrisztusibb cselekedetéért" Székely professzort örökös érsekévé választotta.

Edmond Bordeaux Székely

Az öt kontinens bejárása után, az ősi kultúrák tudáskincsének, az esszénus tanításoknak a XX. sz.-i gyakorlati hasznosítása céljából, a harmincas évek második felében óriási kísérletbe kezdett Mexikóban, a Rancho la Puertán fokozatosan bővülő "organikus" farmon (bár ez a kifejezés akkor még nem volt ismeretes!). A kísérlet 33 évig tartott és közel 124 ezer résztvevőt, pácienst érintett, ahol az egészséges, természetes életmód és táplálkozás ősi módszereinek a modern biokémiai ismeretekkel történő kombinációjának alkalmazása minden elképzelést felülmúló eredményeket produkált.

Az eredmények hírére valósággal özönlöttek az önkéntes kísérleti alanyok, köztük számos, hivatalosan gyógyíthatatlannak minősített beteg, aki egészségesen távozott. A nagy kísérlet során szerzett felmérhetetlen értékű tapasztalatot és orvostudományi információtömeget tartalmazza, A kortalan kutatása c. trilógia második kötete, A nagy Kísérlet, és a harmadik, Az ifjúság kémiája, valamint Székely professzor most már nálunk is megjelent alapkönyvei: A Természetes élet és gyógymód, A böjtölés esszénus tudománya és a mértékletesség művészete, a Tudományos vegetarianizmus, A nyers ételek kincsestára vagy az Ökológiai egészségkert a túlélés könyve.

Hihetetlenül nagy munkabírásának és sokoldalúságának egyik bizonyítéka a nyolcvannál több könyv, zömében angolul, miután betegeinek nagy része Amerikából érkezett, a több ezer előadás, amelyet az általa művelt tucatnyi modern nyelv valamelyikén tartott, az előadás színhelyétől függően, a százezernyi pácienssel folytatott személyes konzultáció, nem beszélve a kísérleti, gyógyító központ irányításáról, működtetéséről, amelynek területe a beindulás után néhány évvel már meghaladta az 500 hektárt!

Egyik régi tanítványa és barátja így méltatja Az ifjúság kémiája c. könyvének előszavában: "Negyven évvel ezelőtt volt az, amikor először találkoztam barátommal, Edmond Bordeaux Székellyel. Azt tudtam, hogy hány éves vagyok, és mindig azt hittem, azt is tudom, hogy ő milyen idős. De megismerve a trilógiából összes kalandjait, teljesítményeit, és kreatív eredményeit, elkezdtem morfondírozni, vajon hány száz éve született.

A Professzor, miután befejezettnek ítélte földi pályafutását, és tudta, hogy az általa elkezdett ügy szeretett feleségénél jó kezekben lesz, 1979-ben, egy őszi éjjel, csöndesen jobb létre szenderült.

Irigylésre méltó életét az ősi tanításokkal összhangban, ovo-lakto-vegetáriánus elvek szerint folytatta, és úgy fejezte be életét, hogy nem ismerte a betegséget. A Romain Rollanddal alapított Nemzetközi Biogenikus Társasága mind a mai napig működik özvegye, Norma Nilsson Székely irányításával, aki évente szemináriumokat szervez a világ több tucat országából száz számra érkező hallgatók részére, valamint gondozza az óriási Székely hagyatékot.

Ha megvizsgáljuk a siralmas hazai egészségügyi állapotokat ("dobogós" helyezéseinket a rákos valamint szív és érrendszeri betegségekből eredő elhalálozás terén, stb.), a magyar lakosság fogyásának megdöbbentő tendenciáját, s ennek eredetét, akkor az egészségügyi szakértőkkel együtt arra a következtetésre juthatunk, miszerint a fő okok a rossz táplálkozási szokásokban és életmódban keresendők (pl. a lakosság 40%-a dohányzik, az alkoholizmusról, kábítószerezésről nem is beszélve!).

Meggyőződésünk, hogy honfitársainknak már csak ebből a szempontból is igen nagy szüksége van Professzor Edmond Bordeaux Székely felbecsülhetetlen értékű hagyatékának, mindenek előtt az egészség visszaállítása, az élet meghosszabbítása terén elért, világszerte elismert kutatási eredményeinek minél szélesebb körű megismerésére és alkalmazására. Ezzel ugyanakkor nemzeti kulturális örökségünk egyik kiemelkedő értékű és nálunk alig ismert részét is jelentőségének megfelelőbb módon gondoznánk.

Az óriási hagyatékból Magyarországon eddig tizenöt könyvet jelentetett meg a Kanadában bejegyzett kiadónk, a Living Earth - Élő Föld Kft, amely Kiadó ápolja és gondozza a Professzor szellemiségének és életművének emlékét. Az eddig megjelent könyvek tartalmazzák Jézus és Zarathusztra örök érvényű tanításait, és az esszénus közösségek apokrif írásait, továbbá az ősi tanítás és a modernkori tudományos ismeretek birtokában Székely professzor orvostudományi eredményeit és az ezen alapuló többszázezer betegen kipróbált felbecsülhetetlen értékű írásait, megmutatván a ma emberének, hogyan hozhatja helyre megromlott testi-lelki egészségét, valamint életét, és hogyan állandósíthatja azt.

Kiadónk, A túlélés titka c. trilógiában állít maradandó emléket Székely Professzornak, halálának 25-ik évfordulója alkalmából.

Publikációk

 

Simple Pay

Oldalunk sütiket használ...