Karácsony jelentése

 

A nagy jelentőségű esszénus évforduló

Szemelvények Edmond Bordeaux Székely, „Esszénus Jézus” című könyvéből, a Nemzetközi Egészségügyi Központban (Lathearhead, Surrey, Anglia) 1937-ben tartott előadásából.

„Meg kell állapítani, hogy a karácsony létezett a kereszténység előtt is. Ez a Nap újjászületésének ősi pogány ünnepe volt. Az a hihetetlenül fontos esemény zajlott ebben az időszakban, hogy újra megszületett a Nap, és vele együtt az egész földi élet. A Nap újjászületése vitális erőt adott nemcsak a növényeknek, hanem az állatoknak és az embereknek is. És ezt a nagy eseményt sok ceremóniával ünnepelték. Ennek az ősi pogány napimádásnak utolsó megtestesülése Assisi Szent Ferenc himnusza a naphoz, amely a világirodalom egyik mesterműve. Láthatjuk, hogy a történelem előtti időktől az összes ősi kultúrán keresztül, Szent Ferenc himnuszának idejéig, az ember vagy ösztönösen, vagy több, kevesebb tudatossággal ismerte fel, hogy a planétánkon lakók számára, a Nap a leghatalmasabb meghatározó erő. Azt is felismerték, hogy ez a meghatározó erő nagy változáson megy át az év végén, mivel kivétel nélkül minden történelem előtti ősi népnél megtaláljuk a Nap kultuszát, egy a Nap és a Föld megújulásakor tartott ünnep formájában. Ez az ünnep volt a mi Karácsonyunk hajdani előfutára...

„A kereszténység nem vette át az ősi ünnepet annak eredeti formájában, pontosan úgy, ahogyan az volt, hanem tovább fejlesztette és tökéletesítette azt, hozzáadván az ember újjászületését és az emberiség megváltását, a Nap és a Föld újjászületéséhez. A Karácsonyt nagyon széles körben ünneplik. Egyesek vallásosan, mások dogmatikusan vagy betű szerint, továbbiak szkeptikusan, és megint mások automatikusan, anélkül, hogy sokat törődnének annak jelentőségével. Azonban senki nem ismeri ennek a szép ünnepnek az alapvető jelentőségét, amely egyidejűleg a kereszténységnek, magának is a lényege. Például a kereszténység olyan alapvető fogalmainak, mint a szeplőtelen fogantatás, az emberiség megváltása, a bűnök megbocsátása és a feltámadás; mindegyiknek megvan a maga magyarázata a Karácsony valódi jelentésében...

„Most pedig vizsgáljuk meg mit jelentett az emberiség Jézus-Krisztus általi megváltásának keresztény doktrínája. A dogmatikus vélemény az, hogy Jézus halálával megváltotta az emberiséget. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy Jézus nem a halálával, hanem életével és tanításával váltotta meg az emberiséget... Megmutatta az emberiségnek, szerény születésével, megjelenésével és életével, hogy milyen módon éljen, és hogyan juthat el a megváltáshoz. Megmutatta, hogy éppen úgy, ahogyan a Nap és a földi élet újjá születik minden évben, ugyan úgy kell az embereknek is újjászületniük. Újjá kell születnünk egy új életre, amint az egész Föld is újjá születik. Újjá kell születnünk nemcsak egy új életmóddal, de gondolatainkon és szellemünkön keresztül is, mert amint a káros ételek lerombolják szervezetünk harmóniáját, ugyan így a diszharmonikus, negatív, kellemetlen gondolatok tönkreteszik a lelkünket. Mindenkinek magát kell megváltania, senki más nem teheti meg azt helyettünk. Ez mindenkinek a feladata, amit saját magának kell elvégeznie. Semmilyen külső misztikus aktus nem mentheti meg az embert, semmi más, mint saját akarata és intelligenciája. Így mutatta meg Jézus az egész emberiségnek azt az utat, amely az egyszerű és természetes élethez vezet.
Azt mondta, „azok, akik megtartják a Törvényt, sosem látnak betegséget”. És mi valóban tudjuk, hogy nem lehetünk betegek, ha összhangban élünk a természet törvényeivel, tudjuk, hogy a betegség és az összes többi rendellenesség csak akkor jön, ha nem sikerül alkalmazkodnunk a természeti erőkhöz. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy az egyszerű és természetes élet nemcsak az egészséget jelenti, hanem a függetlenséget is. Ha mindannyian egyszerűen és természetesen élnénk, akkor nélkülözhetnénk napjaink életének sok veszélyét és bonyodalmát. Vége lenne az erőszaknak, mert amikor a föld megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van, mindazt, amely nélkülözhetetlen a létezésünkhöz, akkor már nincs szükségünk arra, hogy másokat kizsákmányoljunk. Nem lenne kizsákmányolás, és így nem lenne osztályharc, forradalom, ellenforradalom és hasonló jelenségek. Nem lenne erőszak semmilyen formában. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Megadta az emberiségnek a legmagasabb eszményképet, amelyet sajnálatos módon mind eddig nem nagyon sikerült átvinni a gyakorlatba...

„Jézus szavai, egyszerűek és természetesek, megmutatják az emberiségnek a feltámadáshoz, az élet igazi értékeinek megvalósításához vezető utat. Semmi rejtélyes nincs Jézus szavaiban, mert azok a legközvetlenebb, a legegyszerűbb és legvilágosabb szavak, amelyet valaha is kiejtettek az emberiség történetében...

„Az Ő születését ünnepeljük Karácsony napján, amikor a Föld és a Nap újjászületésének pogány eszményét is ünnepeljük, amihez Jézus hozzáadta az ember újjászületését, testünk és egészségünk újjászületését, szellemünk újjászületését. És ünnepeljük az egész emberiség újjászületéséhez vezető utat, amint eljutunk az Isten országának, a megváltás országának elnyeréséhez.”

Simple Pay

Oldalunk sütiket használ...